Anunciada primeira Comic Con Experience no Nordeste!